Τραπεζικός λογαριασμός ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου

Σας ενημερώνουμε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Ηπείρου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς με στοιχεία:

Αριθμός Λογαριασμού: 5400-076469-560 και ΙΒΑΝ: GR10 0172 4000 0054 0007 6469 560