Διευθυντής ΠΜΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΜΠΣ, Διευθύντρια του ΠΜΣ ορίστικε η καθηγήτρια του τμήματος Λογοθεραπείας κυρία Ζιάβρα Ναυσικά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το προεδρεύον μέλος της Σ.Ε.Μ.Σ. και έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε.Μ.Σ. ή στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και είναι μέλος Δ.Ε.Π. που ανήκει αποκλειστικά στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.