Παράταση αιτήσεων μέχρι 31-8-2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Ιωάννινα, 07/07/2015

 

Λόγω των γενικότερων συνθηκών αποφασίσθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του νέου μας προγράμματος. Νέα καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 31.08.2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Νέα παράταση δεν θα δοθεί.

Επίσης ανακοινώνεται πως λόγω της δυσλειτουργίας των τραπεζών θα γίνονται τις μέρες αυτές δεκτές και οι αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να συνοδεύονται από το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους των 30€. Η κατάθεση όμως πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί και το αποδεικτικό να έχει σταλεί (και ηλεκτρονικά) το αργότερο ως τις 31.08.2015 ώστε να εξετασθεί η αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ τέλος να δοθεί πως λόγω θερινών διακοπών η γραμματεία θα είναι κλειστή από 1.8.2015 ως 23.08.2015, έτσι ώστε οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν είτε πριν τις 31.07.2015, είτε μεταξύ 24-31.08.2015.

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Δρ. Ζιάβρα Ναυσικά
Καθηγήτρια